Hoạt động từ thiện của Galle Watch

Ngày 27 tháng 1 năm 2022
88 lượt xem
Với nhận thức rõ ràng rằng nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội, ban lãnh đạo công ty đã và sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động kinh doanh với các hoạt động xã hội, cùng cộng đồng chung tay hỗ trợ tích cực những hoàn cảnh khó khăn...

Mục Lục

   Với nhận thức rõ ràng rằng nền tảng cho một doanh nghiệp phát triển là xã hội, ban lãnh đạo công ty đã và sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động kinh doanh với các hoạt động xã hội, cùng cộng đồng chung tay hỗ trợ tích cực những hoàn cảnh khó khăn.

   

   

   

  Bạn đã thích bài viết này?
  0

  © All rights reserved - Bản quyền thuộc về CÔNG TY PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD